Kravene for å bli universitet er skjerpet

Regjeringen har hevet listen for høyskoler som ønsker å bli universitet. Det er for å utdanne de arbeidstakerne vi trenger i fremtiden.

Målet med strengere krav til høyskoler for å bli universitet, er å gi studentene bedre utdanningstilbud og få bedre forskningsmiljøer.

- De nye kravene skal gi sterkere universiteter og vitenskapelige høyskoler i fremtiden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Høyskoler kan fremdeles bli akkreditert som vitenskapelig høyskole eller universitet, men Kunnskapsdepartementet har laget nye kriterier som legger listen høyere enn før.

Det er den nye studiekvalitetsforskriften som fastlegger de nye kriteriene. Forskriften ble vedtatt av Kunnskapsdepartementet i juni 2016, og har nå trådt i kraft.

Les mer om hva de nye kravene for å bli universitet går ut på.

Til toppen