- Krevende tid for handel og globalisering

- Verden trenger et sterkt handelspolitisk system som kan tilrettelegge for rettferdighet, likhet og størst mulig åpenhet i internasjonal handel, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun i dag holdt det norske hovedinnlegget på WTOs 11. ministerkonferanse i Buenos Aires.

Ministerkonferansen arrangeres annethvert år og samler utenriks- og handelsministre fra WTOs 164 medlemsland. Konferansen er WTOs øverste beslutningsorgan.

- Vi er inne i en krevende tid for handel og globalisering, men til tross for store utfordringer er det Norges målsetting at denne konferansen skal stadfeste medlemmenes oppslutning om WTO og kjerneprinsippene i det multilaterale handelssystemet. Norge er klare til å bidra konstruktivt, sa utenriksministeren.

Uløste spørsmål om byrdefordeling mellom utviklede og voksende økonomier, økende proteksjonisme og anti-globaliseringsholdninger og for liten integrasjon av utviklingsland i det globale handelssystemet, er blant de viktigste utfordringene som WTO står overfor.

Les hele innlegget her.

Til toppen