Krever full åpenhet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland krever full åpenhet fra Norges Idrettsforbund.

- Situasjonen i norsk idrett og offentlighetens behov for innsyn i hvordan fellesskapets penger blir brukt gjør at jeg mener det er nødvendig å kreve full åpenhet av NIFs toppledelse. Åpenhet om fellesskapets penger i NIFs sentralledd er avgjørende for tilliten til idretten, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. (Sentralleddet omfatter administrasjonen på Ullevål).

Flere åpenhetskrav til NIFs sentralledd oversendes fra kulturministeren i dag. Begrunnelsen for åpenhetskravet til sentralleddet i NIF er at de mottar nesten 90 prosent av inntektene sine fra det offentlige.

- Jeg lytter til grasrota og forbundene i norsk idrett som ønsker mer åpenhet. Norges største folkebevegelse som mottar betydelig offentlig finansering må tåle at det er åpenhet rundt de offentlige midlene de mottar.

- Jeg er imponert over det arbeidet som gjøres av foreldre, trenere og frivilligheten hver eneste dag. Norsk idrett må nå komme seg videre og fokusere på idrettens beste, sier Helleland.

Kulturdepartementet vil ikke stille samme krav til andre deler av idretten eller andre deler av frivilligheten, som ikke mottar direkte-støtte i så stort omfang.

- Idretten skal ikke bli mer byråkratisk. Derfor ønsker jeg ikke å pålegge idrettslag, kretser og annen frivillighet økt rapportering, avslutter kulturministeren.

Kulturministeren varsler i brevet til NIF følgende krav, forventning og oppfordring: 

 

1) I tilskuddsbrevet til NIF for 2017 stilles det nye krav om innsyn for allmenheten i regnskap ned på bilagsnivå for NIFs sentralledd. Kravene gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2017.

2) Kulturministeren forventer at idretten vil praktisere åpenhet for allmenheten om blant annet anskaffelser, rammeavtaler og styrevervsregister. Hun oppfordrer idretten til selv å klargjøre særforbundenes forhold til den nye åpenhetskulturen.

Det er et sentralt prinsipp at nye vilkår for tilskuddsmottakere ikke gis tilbakevirkende kraft. Det nye kravet om åpenhet om regnskaper gjelder fra 1.1.2017. Kulturministeren vil oppfordre NIF til å praktisere åpenhet fra dags dato. 

Brevet fra kulturministeren til NIF 12. april 2016 (.pdf)