Tre år siden Russlands ulovlige anneksjon av Krim

18. mars er det tre år siden Russlands ulovlige anneksjon av Krim. De internasjonale reaksjonene på anneksjonen har vært sterke, og Norge står sammen med allierte og partnere i reaksjonen på Russlands opptreden.

- Norge har fordømt Russlands fortsatte okkupasjon og ulovlige anneksjon av Krim og Sevastopol. Russlands opptreden er et alvorlig folkerettsbrudd og utfordrer vår internasjonale orden, sier statssekretær Marit Berger Røsland.

Tre år etter den ulovlige anneksjonen er Krim i praksis utilgjengelig for det internasjonale samfunn. Russisk praksis hindrer både internasjonale og ikke-statlige organisasjoners adgang til halvøyen. De fratas dermed muligheten til å overvåke sikkerhets- og menneskerettighetssituasjonen.

- Det er helt uholdbart at organisasjoner som FN, OSSE og Europarådet hindres i å utføre sitt arbeid på Krim. Vi kan ikke akseptere et lovløst område i Europa. Norge oppfordrer russiske myndigheter til straks å gi uhindret adgang både for internasjonale og ikke-statlige organisasjoner, sier statssekretær Marit Berger Røsland.

Til toppen