Brende bekymret over økt spenning rundt Krim-halvøya

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

– Jeg er urolig over den økte spenningen mellom Russland og Ukraina. I en situasjon hvor våpenhvilebruddene i Øst-Ukraina har tatt seg opp igjen til tidligere nivåer, gir den seneste utviklingen ytterligere grunn til bekymring, sier utenriksminister Brende.

De siste dagene er spenningen økt mellom Russland og Ukraina, særlig omkring situasjonen på Krim. Fra russisk side er det blant annet fremsatt anklager om terroraksjoner i ukrainsk regi og om forsøk fra ukrainske styrker på å ta seg inn på halvøya. Anklagene avvises fra ukrainsk side. I det ukrainske forsvaret er beredskapen høynet. Den seneste utviklingen forverrer spenningen etter at kamphandlingene i Øst-Ukraina de siste ukene har hatt et omfang som man ikke har sett siden høsten 2015.

– Vi oppfordrer partene til å avstå fra utspill som kan bidra til å øke spenningen. Ord og handlinger som kan tilspisse situasjonen ytterligere, må unngås, sier Brende.

– Norge står sammen med det øvrige internasjonale samfunnet i synet på Krims folkerettslige status. Krim er og forblir en del av Ukraina. Den russiske anneksjonen av halvøya er et brudd på folkeretten. Det påhviler Russland et særlig ansvar for å unngå ytterligere tilspissing av situasjonen, understreker utenriksministeren.