Kriminalomsorgen bestemmer hvor fanger skal sone

Aftenposten 18. august 2015

En domfelt kan ikke selv velge hvor han skal sone straffen sin. Det er Kriminalomsorgen som bestemmer dette, skriver statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Aftenposten.

Det hersker faktafeil og usanne påstander om overføring av innsatte til soning i Nederland. Det er mange aktører med ulike agendaer. Derfor er det nødvendig å bringe fakta på bordet om soningsoverføringen til Nederland.

En av dem som formidler feil informasjon er stipendiat Marte Rua, som skriver et debattinnlegg i Aftenposten 11. august med en rekke faktafeil.

Først og fremst: En domfelt kan ikke selv velge hvor han skal sone straffen sin. Det er Kriminalomsorgen som bestemmer dette. Dette hadde stipendiat Marte Rua fått med seg hvis hun hadde fulgt med i timen. På den annen side ønsker vi selvfølgelig at flest mulig samtykker til overføring til Nederland. Rua underslår også konsekvent det faktum at fengsel i seg selv setter betydelige begrensninger for innsattes rett til kontakt med folk utenfor fengslet. Dette som en konsekvens av at man har gjort en straffbar handling. Forskjellen mellom å sone i Oslo, Vadsø eller Nederland er ikke nødvendigvis så stor.

Utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland ble sendt på høring 3. juli. Derer det foreslått at innsatte som selv ønsker det kan gjennomføre inntil seks måneder ekstra i Nederland utover det tidspunkt de ellers ville hatt rett på permisjon, mot muligheten for ekstra permisjonsdager når de er tilbake i Norge. Dette er høyst frivillig og fratar ikke de innsatte noen rettigheter.

Norgerhaven fengsel vil dessuten gi et bredt rehabiliteringstilbud til innsatte og vil ha en egen tilbakeføringskoordinator. Innsatte får også kommunisere på Skype, og de får utvidet telefontid.

Marte Rua misliker avtalen vi har inngått med Nederland om å leie et fengsel. Men hun bør føre redelige argumenter i stedet for å konstruere feilinformasjon.

Følg saken: Leie av fengselsplasser i Nederland