EØS-midlene: Møt de norske partnerne

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Flere tusen nordmenn er engasjert i gjennomføringen av EØS-midlene for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Kim Ekhaugen er en av dem. Han er første mann ut i en serie der vi blir kjent med norske partnere.

– Overføringen av erfaringer fra Norge har blitt godt mottatt i mottakerlandene, sier Kim Ekhaugen i Kriminalomsorgsdirektoratet. Foto: Siv Dolmen

– Vi er med å skape en bedre fremtid for både innsatte i fengsler og dem som jobber der, sier Kim Ekhaugen. Han er direktør for Internasjonal stab i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Direktoratet er en av et 20-talls norske offentlige institusjoner som er involvert i gjennomføringen av noen av de 150 programmene Norge finansierer gjennom EØS-midlene. I tillegg kommer over 1000 partnere i enkeltprosjekter under hvert program.

Justissamarbeid er en prioritert sektor for Norge. Det er opprettet egne programmer for å bedre kriminalomsorgen i Romania, Litauen, Latvia, Polen, Bulgaria og Tsjekkia.

     Les mer: Kriminalomsorgens nettside om programmene

Overbefolkede fengsler

Utfordringene er mange, og behovene er store. Mange fengsler imøtekommer ikke europeiske standarder. Fengsel er i noen land eneste straffereaksjon når personer bryter loven uavhengig av hvor alvorlig lovbruddet er. Det fører til overbefolkede fengsler, som igjen skaper helseproblemer som en følge av dårlige sanitær- og soningsforhold.

Intervjuene med ungdomskriminelle fra Romania i videoen under illustrerer svært godt hva som er problemene, og hvorfor det er vanskelig å bryte ut av en kriminell løpebane. (Husk å skru på norsk tekst.)

Frem mot jul kommer vi til å presentere flere norske institusjoner som deltar i gjennomføringen av EØS-midlene. Ekhaugen og Kriminalomsorgsdirektoratet er altså første etat ut.

Hvordan fungerer det å overføre norske erfaringer til mottakerlandene?

– Overføringen av erfaringer fra Norge har blitt godt mottatt i mottakerlandene, og gjennomføringen av 14 bilaterale prosjekter er godt i gang. Jeg vil understreke at vi ser stor grad av entusiasme og ønske om endring. Folk er veldig interessert i å bidra til å skape en bedre fremtid for både innsatte og ansatte.

Er det et bestemt prosjekt hvor Kriminalomsorgens engasjement har ført til reelle resultater?

– I Latvia bygges det en fengselsenhet med særlig fokus på rusmestring,  for innsatte som er avhengig av rusmidler. En høy prosentandel av innsatte i latviske fengsler er, i likhet med andre land, avhengige av rusmidler. Dette er et stort problem i fengsler. I Litauen er de godt i gang med å bygge fire åpne fengsler. De åpne fengslene har fokus på progresjon i soningen, og introduserer en helt ny måte å sone på. Ved å la innsatte sone straffen i et åpent fengsel lærer de grunnleggende ferdigheter for å klare seg gjennom livet, og går forhåpentligvis en kriminalfri fremtid i møte.