Historisk arkiv

Kristin Berge Vikøren ny departementsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kristin Berge Vikøren (43) er i statsråd i dag konstituert som departementsråd i Kultur- og kirkedepartementet.

Pressemelding

Nr.: 10/07
Dato: 26.01.2007

Kultur- og kirkedepartementet:

Kristin Berge Vikøren ny departementsråd

Kristin Berge Vikøren (43) er i statsråd i dag konstituert som departementsråd i Kultur- og kirkedepartementet.

Berge Vikøren kommer fra stillingen som kommunaldirektør i Oslo kommune.

Hun har tidligere vært ansatt som ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet hvor hun var fast stedfortreder for departementsråden. Berge Vikøren har dessuten vært ansatt i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og i Sosialdepartementet.

Kristin Berge Vikøren er utdannet sosialøkonom (cand.oecon.) fra Universitetet i Oslo.

Berge Vikøren er for tiden engasjert som leder for Oslo kommunes søknad om OL 2018.

Kultur- og kirkedepartementet er klar over at Kristin Berge Vikørens nåværende engasjement medfører at hun blir inhabil til å delta i departementets prosess knyttet til garanti for en norsk OL-søknad. Kristin Berge Vikøren sier i en kommentar at hun selvfølgelig vil avstå fra å behandle OL-saken som departementsråd.

Til toppen