Kristin Skogen Lund ny styreleder for Oslo Filharmoniske Orkester

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet har oppnevnt ny styreleder og to nye styremedlemmer for Oslo-Filharmonien for perioden 2016-2019.

-Jeg er veldig glad for at en så erfaren og kvalifisert styreleder som Kristin Skogen Lund har takket ja til å bli styreleder for Oslo-Filharmonien, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Kristin Skogen Lund er administrerende direktør for NHO. Hun er utdannet økonom og er tidligere konserndirektør og leder for digitale tjenester i Telenor, administrerende direktør i Aftenposten, konsernsjef i Scanpix Scandinavia, administrerende direktør og redaktør i Scandinavia Online.

Kristin Skogen Lund etterfølger Martin Eia-Revheim, som har vært styreleder siden 2012.

Styret i Oslo-Filharmonien 2016-2019 har følgende sammensetning:

Styreleder: Kristin Skogen Lund, adm. direktør NHO, Oslo

Styremedlem: John Haldor Wiik, adm. direktør Norwegian Hull Club, Rådal

Styremedlem: Trude Marit Risnes, konserndirektør Kronengruppen, Stavanger

Styremedlem: Sture Carlsson, tidl. direktør for Svensk Scenkonst, Göteborg Symfoniker- og konserthus og Stockholms konserthus.

1. varamedlem: Sture Len Bye, kommunikasjonsdirektør STAMI, Oslo

2. varamedlem: Mari Flaatten Iversen, daglig leder Det norske solistkor, Oslo

I tillegg velges to medlemmer og ett varamedlem blant orkesterets abonnenter for en periode på to år, og to medlemmer og ett varamedlem blant de ansatte i full stilling for en periode på ett år.