Norge slutter seg til kritikken av Israels bosettingsutvidelser

– Norge slutter seg til enstemmig internasjonal kritikk av at Israels regjering i går åpnet for inntil 800 nye boliger i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Slike handlinger er uforenlige med Israels erklærte støtte til tostatsløsningen og sår igjen tvil om Netanyahu-regjeringens forpliktelse til fredsprosessen, sier utenriksminister Børge Brende.

Onsdag 29. juli ga regjeringen grønt lys for byggingen av 300 nye boliger i bosettingen Beit El på Vestbredden og inntil 500 boliger i Øst-Jerusalem, begge steder del av okkupert palestinsk område. Kunngjøringen fulgte en kjennelse i israelsk høyesterett samme dag som fastholdt at to ulovlig oppførte boligblokker i Beit El skulle rives.

Både FN og Den internasjonale domstolen i Haag har slått fast at de områdene som Israel tok kontroll over i krigen i 1967 er okkupert område og at det strider mot folkeretten å flytte egen sivilbefolkning dit.

– Byggingen av bosettinger på okkupert palestinsk område er folkerettsstridig og et stadig større hinder for en tostatsløsning. Jeg håper Netanyahu ikke tar lett på den enstemmige kritikken, inkludert fra sine nærmeste venner i det internasjonale samfunn, sier utenriksministeren.

Brende er samtidig bekymret for hva Norge oppfatter som en stadig hardere konfrontasjonslinje fra israelske bosettere. Presset øker både på bakken og innad i den israelske regjeringen. – Når Israels regjering belønner vold og press fra bosetterne med nye byggetillatelser, er det fare for at konflikten ytterligere forverres, advarer utenriksministeren.

Til toppen