Norsk-kroatisk samarbeid om utdanning og innovasjon

Kroatia og Norge styrker samarbeidet om grønn innovasjon og næringsutvikling gjennom EØS-midlene. Avtalen sikrer nær ti millioner euro frem til 2017 og ble undertegnet i Zagreb 29. april.

Kroatia og Norge styrker samarbeidet om grønn innovasjon og næringsutvikling gjennom EØS-midlene. Avtalen sikrer nær ti millioner euro frem til 2017 og ble undertegnet i Zagreb i ettermiddag.

– Vi bygger på eksisterende samarbeid. Samtidig åpner dette nye muligheter for norske forskningsmiljøer og næringsliv. Både Norge og Kroatia har gode forutsetninger for sammen å legge til rette for fremtidsrettede arbeidsplasser i Europa gjennom grønn innovasjon, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU.

Statssekretær Ingvild Næss Stub og viseminister  Jaksa Puljiz.
Statssekretær Ingvild Næss Stub og viseminister Jaksa Puljiz signerte avtalen. (Foto: Christian Halvorsen, UD)

Prosjektet finansieres av Norge gjennom EØS-midlene. Om lag 1,7 millioner euro er satt av til etableringen av et nasjonalt kompetansesenter for miljø, marin og maritim forskning og innovasjon i den kroatiske byen Sibenik. Kystbyen er populær blant turister, men sliter med å beholde og tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft.

Kompetansesenteret har som mål å knytte til seg norske samarbeidspartnere for å utvikle felles undervisnings- og forskningsprogrammer. Senteret vil også legge til rette for teknologiutvikling og næringslivssamarbeid mellom Norge og Kroatia.

Kroatia mottar i alt 9,6 millioner euro i EØS-midler som skal brukes på ulike prosjekter fram til 2017. Avtalen ble signert i Zagreb i ettermiddag av statssekretær Ingvild Næss Stub og den kroatiske viseministeren for regional utvikling og EU-finansiering, Jaksa Puljiz.

Andre prosjekter:

  • Justisreformer (3,2 millioner euro)

Fysiske forbedringer av arbeidsforholdene i rettsbygningen i Karlovac skal bidra til å redusere saksbehandlingstiden og trygge folks rettssikkerhet. Eksperter fra Europarådet skal også introdusere effektive rutiner for saksbehandling som på sikt skal innføres i andre domstoler.

  • Integrerte skoler (1,3 millioner euro)

Etableringen av en skole i Vukovar der kroatiske og serbiske barn går i samme klasser og følger samme undervisningsopplegg, skal bidra til å skape økt forståelse mellom folkegruppene i byen. Et tilsvarende prosjekt skal også forberedes i byen Knin.

  • Sivilt samfunn (1,3 millioner euro)

Fondet skal fordele støtte på prosjekter etter åpne utlysninger. Prosjektene skal bidra til å styrke frivillige organisasjoner og gjøre dem bedre i stand til å påvirke utviklingen innenfor områder som sosial rettferdighet, demokrati og miljøvern/klima. 100.000 euro er øremerket tiltak for romfolk.

  • Trepartssamarbeid (0,1 millioner euro)

Prosjektet skal bidra til å styrke dialogen og samarbeidet mellom partene i kroatisk arbeidsliv. Dette inkluderer arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner samt offentlige myndigheter. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med norske partnere.

Om EØS-midlene
EØS-midlene skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i EØS, samt styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Formålet er å gjøre EØS til et robust og fremtidsrettet indre marked. EØS-midlene 2009-2014 utgjør om lag 15 milliarder kroner. Prosjekter og programmer løper fram til 2016/17.

Til toppen