Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvaret av det nordiske nabolag

En alvorlig sikkerhetskrise i Norden vil påvirke alle de nordiske landene. Derfor avholder Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island stadig flere militærøvelser sammen.

Felles kronikk fra de nordiske lands forsvarsministre i forbindelse med oppstarten av Trident Juncture 2018.

Av: forsvarsministrene Frank Bakke-Jensen (Norge), Claus Hjort Frederiksen (Danmark), Peter Hultqvist (Sverige), Jussi Niinistö (Finland) og utenriksminister Gudlaugur Thór Thórdarson (Island)

Akkurat nå er omlag 50.000 soldater fra 31 land i gang med en storøvelse for å teste vår evne til å operere sammen i krig. Øvelse Trident Juncture 2018 er NATOs største full-skala øvelse på flere tiår. Den bekrefter alliansens fornyede fokus på kollektivt forsvar av sine medlemsland og den geopolitiske betydningen av Norden som Europas nordligste flanke.

Trident Juncture er en unik mulighet for NATO og partnerlandene Sverige og Finland til å prøve ut vår evne til å kjempe sammen i det barske, nordiske klima – fra norske fjell og daler til de værutsatte havområdene i Nord-Atlanteren og Østersjøen. Dette er viktig. Ikke bare fordi det gjør oss bedre i stand til å forsvare oss selv, men fordi det styrker båndet mellom våre land og sender et tydelig signal om at ingen får påtvinge oss sin vilje ved bruk av makt.

Ingen militær trussel mot Norden
Vi ser ingen militære trusler mot Norden i dag, men vi lever i en uforutsigbar og usikker tid. Et mer selvhevdende Russland har vist både vilje og evne til å bruke militærmakt for å oppnå egne strategiske mål. Cyber-angrep og feilinformasjon brukes aktivt for å skape splittelser blant befolkningen både i Europa og USA, noe som igjen utfordrer demokratiske institusjoner og vår evne til å bli enige med hverandre. Internasjonal terrorisme har endret vår tenkning rundt samfunnssikkerhet, migrasjon fremstår som en av vår tids mest polariserende krefter og klimaendringene vil påvirke alle disse forholdene på måter ingen helt kan overskue.

Sterkere sammen
Vi, de nordiske landene, er knyttet sammen av geografi, historie, kultur og verdier. Vi har et felles ansvar for å opprettholde fred og stabilitet i vårt nabolag. Vi står støtt i vår tro på dialog, åpenhet og en forutsigbar verdensorden basert på folkeretten og bindende avtaler.

Dessverre er det ikke alle land som tror på det samme. Derfor er det helt nødvendig å ha et troverdig og slagkraftig forsvar. Mens Norge, Danmark og Island er medlemmer av NATO, er Sverige og Finland det ikke. Ved å øve sammen – og med NATO – styrker vi vår felles evne til å stå sammen som naboer, dersom det en gang skulle bli nødvendig. Ikke i stedet for NATO, men i tillegg til.

13.000 nordiske soldater
Det er grunnen til at det samlede nordiske bidraget til Trident Juncture er så stort, med over 13.000 soldater og et stort antall sivilt personell. Som et godt eksempel på nordisk samarbeid, skal finske hæravdelinger operere sammen med en svensk brigade, og danske helikopter skal støtte den norske brigaden. Styrker fra NATO og partnerlandene Sverige og Finland vil bruke militære baser og flyplasser i alle de nordiske landene. Og det strategisk viktige Island har en avgjørende rolle som knutepunkt og oppmarsjområde for deployering og understøttelse av allierte styrker over Nord-Atlanteren.

Økt nordisk og alliert samarbeid
Denne omfattende deltakelsen fra de nordiske landene er et bevisst og tydelig resultat av vår felles innsats for å styrke det nordiske forsvarssamarbeidet. Vi trener og øver sammen mer enn før. Vi deler informasjon fra luftovervåkning med hverandre og vi har sørget for at militære styrker og materiell kan flyttes raskt mellom våre land uten tidkrevende byråkrati. Det siste er så vellykket at NATO og EU har iverksatt et liknende initiativ basert på den nordiske modellen.

Naboer i nord
Selv om ikke alle de nordiske landene er medlemmer av NATO, er vi naboer i nord. En sikkerhetskrise i vårt nabolag vil påvirke oss alle, og vår evne til å løse den vil bare være så god som vår evne til å samarbeide - med hverandre og med venner og allierte. Det er grunnen til at Trident Juncture er så viktig. Og hvorfor du bør bry deg om nordisk forsvarssamarbeid.

Til toppen