Frivilligheten - viktig for fellesskapet

Åpner du aviser eller sosiale medier i påsken får du inntrykk av at hele Norge reiser til fjells, til varmere strøk eller på familiebesøk. I høytider og ferier som denne, er vi helt avhengig av deg som er frivillig – uten deg hadde vi ikke hatt et så raust, varmt og inkluderende samfunn.

Norge er et godt land å bo i. Når vi topper FNs levekårsstatistikk år etter år, skyldes ikke det bare at vi har en trygg og god økonomi i forhold til resten av verden. Årsaken er i at vi også har et levende sivilsamfunn med en sterk ideell og frivillig sektor.

Mange av dere som valgte påskefjellet i år vet hva jeg snakker om. Langt ute på vidda finner vi preparerte løyper, skistuer med Kvikklunsj og appelsiner, og frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp i slalåmbakken. Med godt humør legger de ned en frivillig innsats, ikke bare for vår sikkerhet, men for å skape den gode, trygge påskestemningen. Hverdagsheltene finner vi også i norske fjellkirker eller sjømannskirke i utlandet, der påsken er høysesong for både religiøse og sosiale aktiviteter. 

Også bypåsken har sine frivillige hjelpere. Ensomhet er en av vår tids store utfordringer. For noen kan det føles vanskelig å være den som ikke har planer når alle andre reiser, eller skal besøke familie og venner. Også de som har mange venner kan føle seg alene. Ensomhet er vanskelig å snakke om, men frivillige organisasjoner har åpne lytteposter og møteplasser fylt av medmenneskelighet – også når resten av samfunnet synes stengt. I påsken for et par år siden lanserte Røde Kors "Byvettreglene". En av dem lød: Oppsøk en venn i tide. Det er en skam å snu ryggen til. Det synes jeg er en god leveregel for oss alle, uansett årstid.

For det er ikke bare i høytidene at frivilligheten er viktig. Den norske redningstjenesten er en nasjonal dugnad, med høy profesjonalitet og kompetanse blant de frivillige. Under flom og ekstremvær stiller hele lokalsamfunn opp for mennesker i dypt fortvilelse, når de trenger det aller mest. Landet rundt bruker mer enn 200 aktive klatrere fritiden sin på å ta del i redningsaksjoner i fjellet. I kulturlivet er det stort frivillig engasjement - og ikke minst er idretten bygget på lagarbeid, dugnadsånd og frivillig innsats.

Under Ungdoms-OL på Lillehammer fikk jeg muligheten til å være frivillig, sammen med mine kollegaer i regjeringen og 3000 ildsjeler og frivillige. Norsk dugnadsånd er ikke bare noe å være stolt av. Den redder liv, og betyr mye for helsa og trivselen vår. Idrett og frivillighet binder oss sammen, og har en unik evne til å bygge bånd mellom mennesker på tvers av kulturelle og religiøse skillelinjer.

I år sendte jeg en liten påskehilsen til Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å takke for innsatsen de gjør. Frivillige i lokalsamfunnet vet best hvor skoen trykker, de kjenner nærmiljøet og trår til både ved triste og gledelige anledninger. Så om du har tatt påskeferie, eller selv jobber frivillig i påsken: Din innsats er viktig, den blir sett og anerkjent i påskehøytiden, og på alle hverdager ellers i året.

Takk for det du gjør for fellesskapet.