Tydelig om våre felles verdier

Mange av oss reagerte med uro og sinne da vi ble gjort kjent med overgrepene i Stockholm og Köln.

Reaksjonene fra ulike politikere i etterkant av denne hendelsen gir grunn til uro. Samtidig gir det oss grunn til å fortsette å støtte opp om den norsk åpenhetskultur, likestilling og den norske integreringslinjen.  

Ordføreren i Köln utalte til pressen i etterkant av masseovergrepene på nyttårsaften at kvinner selv må ta et ansvar for hva de har på seg og hvor de går. Dette er en problematisk uttalelse. Offeret er aldri selv skyld i overgrepet. Som feminist har jeg alltid vært opptatt av at jenter og kvinner skal kunne bevege seg fritt, hvor de vil og når de vil. Foreldre må gjerne mane til forsiktighet, men som politiker kan jeg ikke akseptere at løsningen for å unngå overgrep og vold er å unngå visse steder, og kle seg for å unngå oppmerksomhet.

Politiet i Stockholm ville etter ungdomsfestivalen We Are Sthlm i fjor sommer ikke gå åpent ut med informasjon om hva som hadde skjedd i frykt for å nøre opp under rasistiske holdninger. Dette førte til at de samme myndighetene som skal skape trygghet, i stedet tapte tillit og bidro til å skape mer usikkerhet. Det er bare gjennom åpen debatt og diskusjon, i tillegg til et effektivt rettsvesen, at vi kan sende signaler om at slike handlinger er uakseptable og uforenlige med verdiene samfunnet vårt bygger på. 

Vi kan aldri beskytte oss helt mot kriminelle handlinger, men politikere har et ansvar for å bidra til å skape trygge offentlige rom. Vi skal sørge for at politiet har nødvendige ressurser og vi skal stille krav til at lokale myndigheter jobber systematisk og forebyggende. Som statsråd med ansvar for frivillighet vil jeg arbeide for at vi skal ha mange arenaer hvor vi kan møte hverandre på tvers av livssyn og bakgrunn, og inkludere flere.

Vi får et stort demokratisk problem dersom kvinner ikke skal kunne bevege seg hvor de vil, dra på festival og konserter, eller feire nyttårsaften utendørs i frykt for overgrep. Men vi får også en tilsvarende utfordring om vi skjærer alle menn over en kam.

I denne debatten må vi ikke generalisere, men konfrontere et kvinnesyn som vi ikke kan akseptere. I Norge mener jeg at vi har kommet langt med både likestilling og integrering. Og vi har åpent samfunn. Det er fordi mye godt arbeid allerede er gjort. Når vi skal sikre en god hverdagsintegrering må vi være tydelige på våre verdier, normer og standpunkt. Alle mennesker er like mye verdt og alle skal behandles med respekt. Er vi selv trygge på verdiene våre og har åpenhet vil integreringen bli enklere for alle parter.