Presseinformasjon

H.K.H. kronprins Haakon på offisielt besøk i Jordan i september

Under besøket i Jordan vil kronprins Haakon åpne det norskstøttede Sahara Forest Project. Sammen med Unicef vil kronprinsen besøke utdanningsinstitusjoner for syriske skolebarn.

Kronprinsen vil åpne et drivhus i det norskstøttede anlegget til Sahara Forest Project. Anlegget produserer mat, ferskvann og fornybar energi i den jordanske ørkenen.  

Kronprinsen er høy beskytter for NRKs tv-aksjon, som i 2017 går til Unicefs arbeid for å gi utdanning til barn som er rammet av krig og konflikt. Sammen med Unicef vil kronprins Haakon besøke utdanningssentre og skoler for syriske flyktninger i Jordan.  

Norge er en av de største giverne til Syria-krisen. I 2017 er det satt av 2,3 milliarder kroner til Syria og nabolandene, minst 200 millioner kroner er øremerket syriske flyktninger og sårbare vertssamfunn i Jordan. Utdanning er en av satsingsområdene for Norges bistand til Syria-krisen, og Unicef er den viktigste norske partneren for den norske utdanningssatsingen.  

Pressekontakt for kronprinsparet: Christian Lagaard, mobil 974 74 755 Pressekontakt UD: Guri Solberg, mobil 922 19 769
Pressekontakt Unicef: Maren Thorsen Bleskestad, mobil 915 37 147 Pressekontakt Sahara Forest Project: Magnus Borgen, mobil 977 28 476

Til toppen