KS feirer 20 år i Brussel

Av Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

KS feirer i høst 20 års tilstedeværelse i Brussel. I løpet av disse årene har kommunesektorens organisasjon bygget og utviklet sitt nettverk og engasjert kommuner og fylkeskommuner i europapolitikk.

KS feirer 20 års tilstedeværelse i Brussel i år. F.v: Bjørg R. Rydsaa, Hallvard Hoen, Åse Erdal, Gunn Marit Helgesen, Helge Eide, Bente Stenberg-Nilsen, Jan Ryste. Foto: EU-delegasjonen

Hovedoppgaven til KS sitt kontor i Brussel er å fungere som bindeleddet mellom norske kommuner og fylkeskommuner, og EUs politikk. Kontoret har tre ansatte og holder til i hjertet av Brussel, like i nærheten av Europaparlamentet. Fra dette utgangspunktet jobber de for å ivareta sine medlemmers interesser i Brussel.

Påvirker EU-politikk
- Vår viktigste oppgave er å påvirke EU-politikk som får betydning for kommuner og fylkeskommuner via EØS-avtalen, sa KS-leder Gunn Marit Helgesen under 20-årsmarkeringen i Brussel i slutten av november.

EU-ambassadør Atle Leikvoll berømmet KS for å ha vært framsynt da organisasjonen startet sitt arbeid i Brussel for to tiår siden. Både Helgesen og Leikvoll berømmet innsatsen, pågangsmotet og humøret til Åse Erdal som har ledet KS kontor i Brussel helt siden opprettelsen i 1993.

Oppbygging i tre faser
Selv beskriver hun kontorets utvikling i tre faser i løpet av denne perioden; etablering, større involvering av kommunene og dagens strategiske arbeid.

– I første fase etablerte vi kontoret og fikk det fysiske på plass. Siden har vi opparbeidet oss et samarbeidsnettverk, gjennom blant annet European Centre for Enterprises with Public Participation (CEEP), hvor vi fikk justert statuttene slik at fulle medlemmer er både EU og EØS/Efta-land, sier Åse Erdal.

Hun forteller at dette ble etterfulgt av en fase med kunnskapsbygging om hvordan EØS-avtalen påvirker kommunesektoren, og i dag har KS mye og tett kontakt med kommuner og fylkeskommuner som kommer til Brussel for å lære.

– Disse fasene har utviklet KS. I dag er vi mye mer spisset og tenker strategisk på at EU/EØS er en del av den politiske hverdagen. Vi ser også at norske kommuner og fylkeskommuner har erfaringer de kan lære bort i Brussel. Men det har tatt tid å gå denne veien, sier Erdal.

Avfall, miljø og arbeidstid
I følge Erdal vil spesielt gjennomgangen av avfallspolitikken, eventuell bevegelse på arbeidstidsdirektivet og bestemmelser for arbeidstid i helsesektoren samt miljøvirkningsdirektivet prege arbeidet til KS i Brussel i 2014. Hun forteller også at tredje energipakke og forslag til gjenbruk, altså salg, av offentlig informasjon som kart- og værdata blir viktige saker.

– Denne brede porteføljen gjenspeiler de brede oppgavene som kommunesektoren har i Norge og sier selvfølgelig noe om hvor omfattende EØS-avtalen er, sier Erdal.

Mer informasjon:
Les om KS sitt arbeid i Brussel på organisasjonens hjemmesider