Vis hele kalenderen

17.02.2015

  • "Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner"

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Sted: KS møtesenter, Haakon VIIs gate 9

    Statsråden åpner KS-seminar om bosetting av flyktninger.

Til toppen