Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja møtte de nordiske likestillingsministrene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– I dag har jeg hatt mitt første møte med mine likestillingsministerkollegaer. Høyt på dagsorden stod hvordan krisen påvirker likestillingen i Norden, men også globalt. Vi ble enige om å iverksette et felles nordisk prosjekt på lhbti-feltet, opplyser statsråd Abid Q. Raja.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja snakker med den islandske statsministeren Katrin Jakobsdottir på storskjerm.
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i videomøte med nordiske likestillingsministre og den islandske statsministeren Katrin Jakobsdottir Foto: Kulturdepartementet

I over 40 år har likestilling vært en sentral del av det nordiske samarbeidet. Tirsdag denne uka deltok kultur- og likestillingsministeren på et digitalt møte med sine nordiske likestillingskollegaer. Der drøftet de blant annet hvilke likestillingsutfordringer covid-19pandemien har medført. Alle ministrene uttrykte bekymret for at nedstengningen har konsekvenser for sårbare barn og unge, og at faren for vold i nære relasjoner øker i krisetider. Derfor har alle landene iverksatt tiltak for å avhjelpe dette.

Også i arbeidsmarkedet og i balansen mellom arbeid og familie forventes det at krisen påvirker likestillingen. En ny undersøkelse fra Norge[1] viser at kjønnsforskjellene øker i hjemmet under koronakrisen. Kvinner har i større grad tatt ansvar for barn og hjem enn menn. Dette kan ha betydning på sikt for kvinners tilknytning til arbeidslivet og for hvordan foreldrene deler omsorg og husarbeid i tiden framover. For flertallet av menn er utfordringen at de i større grad arbeider i konkurranseutsatt sektor, noe som  kan gjøre at flere menn permitteres og blir arbeidsledige. Flertallet av kvinner er sysselsatt i offentlig sektor, svært mange i helse og omsorg, noe som betyr økt fare for smitte og sykdom.

Nytt i år er at det nordiske likestillingssamarbeidet også inkluderer lesbiske, homofile, bifile, trans og interkjønn. I regi av det nordiske arbeidet er man allerede i gang med et felles kunnskapsgrunnlag om situasjonen generelt for den skeive befolkningen i Norden. I tillegg ble likestillingsministrene også enige om et felles nordisk prosjekt for å undersøke trivsel og levekår for skeive barn og unge i hele Norden.

– Å få et felles kunnskapsgrunnlag om hvordan skeive barn og unge trives med livene sine i Norden er viktig. Slik kan vi sammenlikne og se hva som skiller og hva som er felles. På den måten kan vi også bli bedre i stand til å iverksette treffsikre tiltak, avslutter kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

[1] https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/K34P06/tydeligere-kjoennsforskjeller-i-hjemmet-under-koronakrisen?