Kultur- og likestillingsministeren besøker Arendal

Sted: Arendal

Kultur- og likestillingsministerens program i Arendal mandag 21. august fra kl. 17.00 – 22.00: • Møte med Urban Ung, kontaktperson Linda Sætra, leder av Kulturenheten i Arendal. Tel. 995 78 303 • Omvisning på Kulturkammeret, kontaktperson Linda Sætra • Fra kl 19:00 Arendal Venstre arrangerer «Folkemøte» med profesjonelle, semiprofesjonelle og amatører på kulturfeltet