Kultur- og likestillingsministeren har møte med NIF

Sted: Kulturdepartementet