Kultur- og likestillingsministeren mottar rapport om Nasjonalgalleriet

Sted: Nasjonalgalleriet