Kultur- og likestillingsministeren mottok rapport om økonomiske barrierer for deltakelse i idrett

Oslo Economics har sett på kostnadene for 9-åringer og 15-åringer innenfor 13 ulike idretter.

Gruppebilde hvor de viser frem rapporten, Marit Svensgaard, Abid Q. Raja og Berit Kjøll.
Fra venstre: Marit Svensgaard, partner fra Oslo Economics, kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Mari Bratten Olafsen/Kulturdepartementet

Rapporten "Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse - kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten" 

– Det er alvorlig når barn og ungdom ikke kan delta i organisert idrett fordi det koster for mye. Idretten skal være inkluderende og alle skal kunne ha et idrettstilbud. En god idrettspolitikk må bygge på kunnskap. Denne rapporten gir oss den kunnskapen som vi kan jobbe videre med, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Dette idrettsstyret vil fortsatt jobbe for at alle skal ha mulighet til å delta i idretten. Idretten må ta sitt ansvar for å begrense kostnadsnivået for idrettsdeltagelse slik at barne- og ungdomsidretten er tilgjengelig for alle. Samtidig må vi samarbeide med det offentlige for å sikre egne ordninger for å dekke kostnader til idrettsdeltagelse for barn og unge i familier som ikke har råd. Denne rapporten gir oss et godt faktagrunnlag som vi vil ta med oss i dette arbeidet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Kulturdepartementet vil arbeide for å redusere barrierene for deltakelse i idrett gjennom dialogen med Norges idrettsforbund og i arbeidet med en ny stortingsmelding om idrett. Departementet vil bidra til mer forskning dersom det er behov for det.