Kultur- og likestillingsministeren åpner Norsk Redaktørforenings høstkonferanse

Sted: Pressens Hus