Kultur- og likestillingsministeren åpner Språkdagen

Sted: Det Norske Teatret