Kultur- og likestillingsministeren besøker kulturvirksomheter for barn og unge i Kongsberg

Sted: Kongsberg

Utdrag fra kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuens program:

  • Møte ungdom som deltar i "Ung kultur" ved Kongsberg musikkteater
  • Besøk på Vitensenteret
  • Møte med unge på Bibliotek og i Kuben
  • Møte ungdommer som nylig vant "Beste film fiksjon" under Amandus-festivalen
  • Møte lederne av Kongsberg Jazzfestival og Glogerfestspillene
  • Kongsberg Agenda Tech Hub Ung og King of the Hill
  • Offisiell åpning av LAN-party hos Tech Hub Ung
  • Deltar ved fremleggelsen av filminsentivanalyse av Norsk Industri, Fellesforbundet og Den Nasjonale Filmkommisjonen