Kultur- og likestillingsministeren besøker kulturinstitusjoner i Bergen

Sted:

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen besøker TV2 og Media City Bergen, Senter for undersøkende journalistikk, KODE, Den Nationale Scene, Det Vestnorske Teateret, Bergen filharmoniske orkester mfl. og Fellesverket, Røde Kors