Kultur- og likestillingsministeren deltar digitalt i nordisk idrettsministermøte

Sted: