Kultur- og likestillingsministeren har digitalt møte med idretten

Sted: