Kultur- og likestillingsministeren har digitale møter med Film og Kino, Frivillighet Norge og Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Sted: