Kultur- og likestillingsministeren har møte med Kulturrådet

Sted: Kulturdepartementet