Kultur- og likestillingsministeren har møte med Riksteatret

Sted: Kulturdepartementet