Kultur- og likestillingsministeren lanserer ny idrettsstrategi

Sted: Iladalen basketballbane