Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen møter den danske likestillingsministeren Trine Bramsen

Sted: Kultur- og likestillingsdepartementet