Kultur- og likestillingsministeren møter organisasjoner på kultur- og idrettsområdet

Sted: Kulturdepartementet

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen møter Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og organisasjoner på etnisitetsfeltet