Kultur- og likestillingsministeren presenterer strategi for scenekunst

Adresse: Vulkan 1 , Oslo

Sted: Dansens Hus

Statsråden vil vere tilgjengeleg for intervju etter presentasjonen.

Påmelding:
Grunna smittevern ber vi alle frå pressa som vil delta om å melde seg med namn og telefonnummer til kudinfo@kud.dep.no innan måndag 6. september kl. 1000. Merk e-posten med "scenekunst".

Arrangementet blir strøyma og tolka for teiknspråk.