Kultur- og likestillingsministeren til stede i Stortinget

Sted:

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er til stede i Stortinget under behandlingen av Prop 25 S endringer i statsbudsjettet 2021 og Prop 31 L endringer i lov om film og videogram