Kultur- og likestillingsministeren til stede på digitalt innspillsmøte for idretten og frivilligheten

Sted: