Kultur- og likestillingsministeren til stede på oppstartsmøte i Likeverds- og mangfoldsutvalget

Sted: R5