Kultur- og likestillingsministeren til stede på Subjektprisen

Sted: Sentralen