EØS-midlene: Kulturarv skaper vekst

Å skape nye arbeidsplasser og gjøre Europa attraktivt for investeringer er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Bevaring av kulturarv og satsing på kulturnæringene er en del av løsningen.

Foto: Riksantikvaren
Norske skoleelever deltar i restaureringen av «Den grønne synagogen» i Rezekne i Latvia. Når arbeidene er ferdige, skal bygget brukes som kultur- og utdanningssenter. Foto: Riksantikvaren

Isolert sett utgjør kulturnæringene ca. 4,5 prosent av den europeiske økonomien i dag. En ny EU-finansiert rapport (Cultural Heritage Counts for Europe) viser samtidig at ringvirkningene er langt større. Bevaring av kulturarv og gode kulturtilbud gjør regioner mer attraktive å bo i og gjøre investeringer i, skaper arbeidsplasser, kreativitet og innovasjon og øker livskvalitet og sosial inkludering mm.

     Les mer: Last ned rapporten

Gjennom EØS-midlene støtter Norge opp om EUs målsettinger om å utnytte til fulle det potensialet for blant annet økonomisk vekst som Europas kulturelle og kreative næringer utgjør.

Statssekretær Ingvild Næss Stub i Utenriksdepartementet var tydelig på dette da hun snakket til fortidsminneentusiaster fra hele Europa som var samlet i Oslo i forrige uke:

– Å ta vare på kulturminner handler ikke om en urgammel fortid, men langt mer om hvilke muligheter vi har for å utnytte kulturarven for fremtiden, sa Stub.

     Les mer: Stubs tale i sin helhet

Norge finansierer per i dag kulturprogrammer og -prosjekter i 14 land for i overkant av 200 millioner euro. I tråd med målsettingen for EØS-midlene gjennomføres en rekke prosjekter i samarbeid med norske partnere.

Gjennom erfaringsutveksling, innovasjon og nettverksbygging øker både norske og europeiske aktører sin egen kompetanse og skaper nye verdier og muligheter i sine nærmiljøer.

Det er Riksantikvaren og Kulturrådet som legger til rette for slikt samarbeid.

     Les mer: Eksempler på prosjekter

I brosjyren «Mennesker og Muligheter» kan du lese mer om utvalgte prosjekter og hva de bidrar til. 

Til toppen