Kulturdepartementet foreslår endringer i knockoutforskriften

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet har sendt forslag om endringer i knockout-forskriften på høring. Departementet foreslår blant annet endringer i kamptidsbestemmelsene, karantenebestemmelsene og bestemmelsen om aldersgrense.

- Regjeringen ønsker å legge til rette for proffboksing i Norge. Endringene vi nå foreslår, vil gjøre det lettere og mer ubyråkratisk å utøve proffboksing og annen kampaktivitet som tillater knockout, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.  

Kulturdepartementet sender nå forslagene på høring og ser fram til å motta høringspartenes innspill.

I høringsnotatet inngår blant annet forslag om endringer i følgende bestemmelser:

 - § 7. Karantenebestemmelser: Ny karantenebestemmelse for utøvere som deltar i kamp med effektiv kamptid 12 minutter eller mer.

- § 8. Kamplengde: Øke maksimal effektiv kamptid pr. døgn pr. utøver til 36 minutter.  Fastsette maksimal kamptid for en utøver pr. år.

- § 10. Aldersgrense: Øvre aldersgrense heves til 40 år.

Her kan du lese hele høringssaken.