Kulturdepartementet inviterer til innspillsseminar om ny åndsverklov

Innspillsseminaret finner sted tirsdag 9. juni 2015 fra 09.00 - 12.00 på Håndverkeren Kurs- og konferansesenter, Rosenkrantzgaten 7, Oslo.

Det legges opp til et åpent seminar med bred deltakelse fra rettighetshaverorganisasjoner og brukerinteresser. Statsråden holder et åpningsinnlegg, og det vil deretter åpnes for korte innlegg fra forhåndsinviterte aktører, og avslutningsvis åpnes det for innlegg fra salen. Det vil også være mulig å komme med skriftlige innspill etter seminaret.

De forhåndsinviterte aktørene blir bedt om å svare kort på følgende spørsmål i sine innlegg:

Åndsverkloven er under revisjon og hele loven skal gjennomgås og oppdateres. Utviklingen går raskt på opphavsrettens område, noe som skaper store utfordringer for både rettighetshavere og brukere. Spørsmålet til seminardeltakerne i dag er derfor: 

På hvilke områder mener vi det er ekstra viktig at åndsverkloven endres?

Nærmere informasjon om program og påmelding vil bli lagt ut på våre nettsider i løpet av uke 22. 

Til toppen