Kulturdepartementet sender ut høring om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Regjeringen har sagt at den skal forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Kulturdepartementet legger derfor opp til å foreta enkelte justeringer i regelverket for merverdiavgiftskompensasjonsordningen i 2018. Målet med endringene er å gjøre ordningen enda mer treffsikker og bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene.

Høring om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

 

Til toppen