Kulturdepartementet tildeler 500 000 kroner til Norges Idrettsforbunds flyktningfond

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Målet er å skape aktivitet i idrettslagene rettet mot flyktninger, asylsøkere og nylig bosatte mennesker med minoritetsbakgrunn.

Etter at fondet ble lansert i 2015 har det passert 4 millioner kroner.

- Norges Idrettsforbunds flyktningfond er et eksempel på hvordan frivilligheten kan bidra til langsiktig arbeid med å integrere flyktninger. Dette ønsker regjeringen å gi et ekstra løft inn i 2016, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.