Fagbokpris for barn og ungdom til forsker ved Veterinærinstituttet

Kulturdepartementets fagbokpris for barn og ungdom 2020 gikk til forsker ved Veterinærinstituttet, Jannicke Wiik-Nielsen.

Jannicke Wiik-Nielsen
Jannicke Wiik-Nielsen med sin bok "Tett på insekter og småkryp". Foto: Mari M. Press

Boka "Tett på insekter og småkryp" er blitt til i et samarbeid Ole Mathismoen og Dag O. Hessen som Jannicke Wiik-Nielsen deler prisen med. Hun står bak fotografiene av insekter og småkryp som er forstørret opptil 10 000 ganger ved hjelp av skanning-elektronmikroskop og avansert fargelegging som fremhever utrolige detaljer ved insektene og krypene som gir ny forståelse av hvor sammensatte og viktige insekter og småkryp er.  I juryleders tale ble det blant annet sagt at:  "Samspillet mellom fotografier, fargetegninger, solid verbaltekst, innholdsfortegnelse og fyldig kildeliste gjør dette til ei fagbok av høy kvalitet". Prisen ble delt ut av kulturminister Abid Q. Raja.