Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kulturministerens hilsen, Anders Jahres Kulturpris 2015

Tale til vinnere og gjester

Kjære prisvinnere, tidligere prisvinnere, kunstvenner.

Kjære vertskap:

Det er en glede å tilbringe kvelden sammen med dere, i år som i fjor. Gratulerer så mye til vinnerne av Anders Jahres Kulturpris 2015! Det ligger mye hardt arbeid bak det dere har oppnådd.

Torill Kove og Leonard Rickhard: Jeg vil gjerne slutte meg til prisutvalgets vurdering. Gjennom særegne verk av internasjonal klasse har dere satt dype spor i vår kunsthistorie.

 Og gratulerer til vinnere av Anders Jahres Pris for Yngre Kunstnere! Johanne Hestvold og Izer Aliu - vi ser alle fremt til å følge deres kunstnerskap videre.

Å gi unge kunstnere mulighet til å vokse og nå sitt fulle potensial, er en sak som står mitt hjerte nær.  I år etablerte vi derfor satsingen Talent Norge.

 Med 30 millioner statlige kroner i år stimulerer vi talentklynger og miljøer innenfor ulike kunstneriske disipliner, landet rundt. Flotte prosjekter innen musikk, dans og billedkunst blir nå realisert i et spleiselag mellom offentlige og private midler.

Regjeringens målsetninger på kulturfeltet er frihet, mangfold og kvalitet.

  • Størst mulig frihet fra statlige føringer og detaljstyring
  • Mangfold i finansieringsmodeller og geografiske maktsentra
  • Og høy kunstnerisk kvalitet på det som produseres.

Undersøkelser viser at bidragene fra private investorer i kulturlivet blir større og større. Dette er en internasjonal trend som vi også ser i Norge. Vår politikk legger aktivt til rette for økt privat finansiering, og et tettere samarbeid mellom kulturlivet og næringslivet.

Anders Jahre - og kulturprisen - er glitrende eksempler på den betydning private midler har for kulturfeltet og i samfunnet. Han var en av Norges fremste gründere og forretningsmenn - men også en patriot som ga store gaver til hjembyen, distriktet og landet. Jeg er glad for at kunstnere i Norge i dag får nyte godt av Anders Jahres visjonære investeringer.

Men vi må aldri glemme hvorfor vi skal kanalisere penger inn i kulturlivet: Vi gjør det fordi både samfunnet og enkeltmennesket trenger kunst og kultur. Og da må de som skaper kunsten få gode vekstvilkår.

Her har jeg lyst til å sitere Henry Ford.  Han sa at "Det viktigste formålet med penger, er ikke å tjene mer penger. Det er å tjene penger for å gjøre verden bedre."

Anders Jahres Humanitære stiftelse er blant rundt 7500 stiftelser vi har i Norge.  De deler årlig ut rundt 3 milliarder kroner til gode formål. Uten deres innsats ville Norge ha sett ganske annerledes ut!

 I tillegg til å dele ut denne viktige kulturprisen, støtter Anders Jahres Humanitære stiftelse en lang rekke andre tiltak – på flere kunstfelt og blant frivillige organisasjoner. Og neste år fyller dere 50 år. Et halvt århundre i kunstens tjeneste!

Tusen takk til styret, ledelsen og prisutvalget til Anders Jahres Humanitære stiftelse for det viktige arbeid dere gjør.Takk til alle som har bidratt til å gjøre denne kvelden uforglemmelig.

Og til alle prisvinnere – lykke til videre i deres kreative gjerning! Jeg gleder meg til å følge dere videre.

Til toppen