Presseinvitasjon:

Kulturminister Hofstad Helleland mottar rapport fra Strategiutvalget for idrett

Strategiutvalget for idrett overleverer sin første rapport til kulturminister Linda Hofstad Helleland onsdag 8. juni kl. 12.00.

Utvalget ble nedsatt av regjeringen i januar 2015 for å komme med innspill og anbefalinger om fremtidens idrettspolitikk. Utvalgets leder Jan Åge Fjørtoft presenterer rapporten og overrekker den til kulturministeren.

Tid: Onsdag 8. juni kl. 12.00
Sted: Statsrådens møterom i Akersgata 59, 6. etasje

Til toppen