Kulturministeren besøkte Troms 1.-3. februar

Kulturminister Widvey møtte Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge og syv kulturnæringsaktører. Hun besøkte også Perspektivet museum/UiT, Tromsø museum, Nordnorsk kunstmuseum og Tromsø kommune. I tillegg var Widvey til stede på forestillingen med Bolsjoj-balletten som ble arrangert under Nordlysfestivalen.

Kulturminister Widvey møtte Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge og syv kulturnæringsaktører.  Hun besøkte også Perspektivet museum/UiT, Tromsø museum, Nordnorsk kunstmuseum og Tromsø kommune.  I tillegg var Widvey til stede på forestillingen med Bolsjoj-balletten som ble arrangert under Nordlysfestivalen.

Kulturminister Thorhild Widvey sammen med Bolsjoj-balletten.

Kulturminister Thorhild Widvey sammen med Bolsjoj-balletten. (Foto: KUD/Sverre Miøen)

Ved besøket på Tromsø museum fikk kulturminister Widvey orientering om museets aktiviteter knyttet til samisk språk og utfordringer med å få etablert en god språklig plattform for læring. Statsråden fikk også omvisning i utstillinger som viste ulike måter å formidle samisk kultur.

Kulturministeren reiste til Kåfjord for å besøke Senter for nordlige folk og Riddu Riđđu.

Festivalleder Kirsti Lervoll, orienterte om festivalens bidrag til anerkjennelse for det samiske i regionen. Festivalen har merket økt oppslutning og bidratt til å øke oppmerksomheten rundt sjøsamene og deres kultur.  Siden 2009 er perspektivet utvidet til også å omfatte andre urfolk.

Styreleder ved Senter for nordlige folk, Marit Hauan orienterte. Senteret huser 14 institusjoner/bedrifter med 25 ansatte. Senteret og festivalen har bidratt til en positiv utvikling etter sterke diskusjoner og motsetninger i regionen.

 

Kulturminister Thorhild Widvey besøker Senter for nordlige folk februar 2014.
Fra venstre: Kjellaug Isaksen, avdelingsleder Samtidsmuseet for nordlige folk, kulturminister Thorhild Widvey, daglig leder Mona Solbakk, festivalleder Kirsti Lervoll, styreleder Marit Hauan og ordfører Bjørn Inge Mo. (Foto: KUD/Sverre Miøen)

Kulturminister Thorhild Widvey besøker Senter for nordlige folk februar 2014.
Daglig leder ved Samtidsmuseet for nordlige folk, Mona Solbakk, viste kulturministeren rundt. (Foto: KUD/Sverre Miøen)

Kulturminister Thorhild Widvey besøker Senter for nordlige folk februar 2014.
Fra venstre: Politisk rådgiver Catharina Munthe, kulturminister Thorhild Widvey og daglig leder ved Samtidsmuseet for nordlige folk, Mona Solbakk. (Foto: KUD/Sverre Miøen)
 

Kulturministeren møtte en rekke kulturnæringsaktører på båten "Vulkana":
Erlend Mogård Larsen, startet Trænafestivalen 2003, leder By:larm,
Lasse Lauritz Pettersen, Buktafestivalen/Casadores,
Mona Steffensen, Original Film,
Ragna Nordhus Midtgard, MerFilm,
Jenny Marie Johnsen, visuell kunst,
Ingebjørg Liland, Ordkalotten,
Kristin Bjørn, Ferske scener/Radart,
Tor S. Ditlevsen, Superlys og Superlys studio,
Bjørn Erik Olsen, Kulturnæringsstiftelsen. Har siden starten i 2012 støttet 141 prosjekter med til sammen 23,5 mill. kroner og i tillegg gitt lånegarantier og investeringer i spillefilmer.


Kulturministeren møtte en rekke kulturnæringsaktører på båten ”Vulkana” i februar 2014.
Erlend Mogård Larsen og Thorhild Widvey. (Foto: KUD/Sverre Miøen)
 

Kulturministeren fikk smake tørrfisksnack av skipper Tormod Brox Schjoll-Erichsen på båten ”Vulkana” i februar 2014.
Kulturministeren fikk smake tørrfisksnack av skipper Tormod Brox Schjoll-Erichsen (Foto: KUD/Sverre Miøen)
 
Kulturministeren sammen med kulturnæringsaktører i Tromsø.
Kulturministeren sammen med kulturnæringsaktører i Tromsø. (Foto: KUD/Sverre Miøen)
 
Kulturministeren sammen med kulturnæringsaktører i Tromsø.
Fra venstre: Kristin Bjørn, Mona Steffensen, Jenny Marie Johnsen, Ingebjørg Liland, Thorhild Widvey. (Foto: KUD/Sverre Miøen)
 

Møte med Nordlysfestivalen
 
Roar Dons, styreleder, Ulf Jensen, direktør og Øyvind Bakkebye Moe, påtroppende direktør orienterte kulturministeren om samarbeidet med Bolsjoj, og understreket særlig betydningen av langsiktig satsning for å få slikt samarbeid i stand og pekte på betydningen av slike avtaler for det fremtidige samarbeidet med Russland.

Klikk på bildene for større versjoner eller gå inn på vår Flickr-side: www.flickr.com/photos/kulturdepartementet

Til toppen