Kulturministeren mottar rapport om Den Norske Opera & Ballett

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Formålet med evalueringen har vært å skaffe kunnskap om Den Norske Opera & Ballett, særlig om kunstnerisk kvalitet og ressursutnyttelse.

Kulturdepartementet oppnevnte i oktober 2014 et ekspertpanel som fikk i oppdrag å evaluere Den Norske Opera & Ballett. 

Evalueringen omfatter perioden 2011–2014. Ekspertpanelet har bestått av Sigrid Røyseng (leder), Arne Fagerholt, Gunnar Thon Lossius, Gro Shetelig og Per Erik Veng. 

Ekspertpanelet overleverer sin rapport til kulturministeren mandag 14. desember klokken 11:00 i Akersgata 59.