Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kulturministeren vil løfte samisk kultur som en viktig del av Norges kulturarv

Regjeringen er opptatt av at samiske kulturuttrykk skal være en selvsagt del av fortellingen om Norge, og at dette er en forutsetning for et rikt og mangfoldig kulturliv for fremtiden.

Linda Hofstad Helleland og Aili Keskitalo
Kulturminister Linda Hofstad Helleland og sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Kulturdepartementet

Kulturministerens tale til Kulturrådets årskonferanse 9. nov 2017

I forbindelse med arbeidet med en ny kulturmelding ønsker Kulturdepartementet å få kartlagt hvilken plass samiske kunstuttrykk har i alle deler av samfunnet vårt for å lage en egen strategi for å løfte fram samiske kunst- og kulturuttrykk på flere arenaer.

- Samisk kunst og kultur må få en enda tydeligere stemme i Norge. Alle vi som bor i Norge må anerkjenne den samiske kulturarven som en del av vår samlede identitet, og vi må sørge for at publikum over hele landet får mulighet til å bli kjent med den. Mulige eksempler kan være samiske produksjoner i Den kulturelle skolesekken, samisk kunst i det nye Nasjonalmuseet, turneer med Beaivváš-teatret i hele landet og mer samisk kultur og joik på TV, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Sametingspresident Aili Keskitalo setter pris på initiativet fra kulturministeren:

- Dette er et viktig steg på veien til å skape større forståelse for samisk kultur og samfunn, og hvis intensjonene blir fulgt opp kan det på sikt bety et løft for samisk kunst og kultur.

Kulturdepartementet skal fredag 10. november ha sitt første innspillsmøte med Sametingets administrasjon i forbindelse med kulturmeldingen. Det vil bli invitert til flere møter i året som kommer og lagt opp til et nært samspill med Sametinget. Siktemålet må være å arbeide frem en strategi som både Sametinget og Stortinget helt ut kan slutte seg til.

Til toppen